Zajišťuji

 • Konzultaci a poradenství při výběru stavební firmy.
 • Kontrolu nabídek a vedení výběrového řízení před uzavřením smlouvy.
 • Účast při jednání s firmami, popř. návštěvy referenčních staveb, oslovených stav. firem.
 • Asistenci při kompletování smluv.
 • Zastupování investora při jednání s firmou, která realizaci stavby provádí.
 • Dodržování podmínek stavebního povolení po dobu výstavby.
 • Účast při předání staveniště.
 • Vedení kontrolních dnů.
 • Kontrolu provádění stavby, včetně přebírání dokončených celků.
 • Kontrolu fakturace vč. evidence víceprací a odpočtů.
 • Kontrolu dodržování harmonogramu prováděných prací.
 • Kontrolu vedení dokumentů stavby.
 • Fotodokumentaci jednotlivých etap provádění stavby.
 • Kontrolu dodržování smluvních podmínek po celou dobu stavby.
 • Kontrolu kvality veškerých prováděných prací vč. dodržování technologických postupů a norem.
 • Kontrolu stavby před předáním, včetně sepsání vad a nedodělků.
 • Účast při předání dokončené stavby.
 • Účast a zastupování investora při kolaudačním řízení.
 • Kontrolu odstranění případných reklamačních závad.

Dále nabízím

Poradenskou a konzultační činnost před koupí či prodejem nemovitosti.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.